Techbolag

Techbolag

För dig som är tjej och tycker om innovationer och digitalisering kan techbranschen vara passande. Det finns starka indikationer på att många jobb de kommande åren kommer befinna sig inom framtidsmarknader som IT. Du kan dessutom utgå ifrån att kunskapsintensiva branscher som IT har ett stort behov av människor med rätt kompetens.

Redan idag kan du som pluggar IT välja bland olika techbolag som behöver programmerare, systemvetare och videospelsutvecklare. En stor del av dagens bristyrken finns inom IT-branschen. Därför väljer många med kreativ och analytisk läggning jobb på techbolag. Arbetsmarknaden är full av spännande bolag, allt från start-ups till multinationella företag. Den gemensamma nämnaren är att techbolagen söker dagens och framtidens talanger som vill vara med och forma den tekniska utvecklingen.

Techsektorn: Framtidens karriärmöjligheter för kvinnor med intresse för innovation.
Techsektorn: Framtidens karriärmöjligheter för kvinnor med intresse för innovation.

Hur är det att jobba inom techbranschen?

Digitaliseringen har kommit att förändra sättet vi lever på. Förutom att datorer, smartphones och surfplattor har blivit en självklar del av vår vardag, är det också normalt att ständigt vara uppkopplad. Den tekniska utvecklingen har hittills handlat om att vi människor ska lära oss använda smarta enheter. Nästa steg handlar om de smarta enheterna som nu ska börja interagera med varandra. 

En stor del av jobben i techbranschen är inriktade på att vara med i den här utvecklingen. Du kan bygga upp digitala infrastrukturer, hjälpa artificiell intelligens hitta lösningar på vardagsproblem, eller utveckla framtidens superdatorer. Om du tycker om ledarskap finns många karriärvägar där du kan växa in i rollen som projektledare eller ta en chefsposition.

Hur många jobb har skapats inom tech i Sverige

Techbranschen är redan stor och har potentialen att bli bland de största i Sverige. För att konkretisera med siffror har informations- och kommunikationsteknikbranschen en omsättning på ungefär 730 miljarder kronor. Idag jobbar ungefär 199 000 personer på olika techbolag. Både offentlig sektor och det privata näringslivet har ett stort behov av digitaliserade affärssystem och smarta lösningar. Idag är många vana vid att deklarera via skatteverkets applikation. Samtidigt tävlar företag om att erbjuda sina kunder den bästa mobilupplevelsen.

Idag finns ett stort antal attraktiva IT-jobb och det finns behov av ytterligare 70 000 nya talanger fram till 2024. SCB med ansvar för insamling av data har kommit fram till en uppskattning avseende framtidens kompetensförsörjning. I rapporten Arbetskraftsbarometern framkommer att hela 6 av 10 arbetsgivare bedömer systemvetare och programmerare som särskilt attraktiva framtidsjobb.

Om du har utbildat dig till system- eller datavetare kan du räkna med en smidig övergång till arbetsmarknaden. Hela 50 % av de IT-utbildade som tog examen läsåret 2017/2018 hade fått en kvalificerad anställning innan de avslutat sina studier.

Populära techbolag i Sverige

Idag finns det 21 miljardvärderade techföretag i Sverige. Du lyssnar nog en hel del på musik och använder förmodligen Spotify. Förutom att Spotify har blivit populärt i hela världen finns även populära techbolag som kommunikationstjänsten Skype. Svenska Izettle har idag blivit uppköpt av PayPal som är en världsledande betaltjänst. Samtidigt finns många andra populära techbolag som Klarna, Kobalt Music, Soundcloud, King och Trustly.

Hur många kvinnor jobbar inom techbranschen?

IT branschen har traditionellt varit relativt mansdominerad. För många techbolag är det avgörande att ta tillvara på kompetensen hos kvinnor. Därför har det successivt utvecklats kompetensförsörjningsstrategier i syfte att öka inkluderingen av kvinnor. Andelen kvinnor i techbranschen har legat runt 30 % där samma siffra motsvarar andelen kvinnor som är VD eller har en chefsposition.

Utgår vi ifrån prognoserna om nästan 300 000 anställda inom IT-branschen 2024, kommer andelen kvinnor vara ungefär 100 000. Trenden med större andel kvinnor som läser vidare på universitet och högskolor har stärkts. Redan 1977 var det en majoritet kvinnor inom högre utbildning. 

Det är också fler kvinnor som läser vidare jämfört med män. Även om det hittills varit färre kvinnor inom techbolag har jämställdhetsarbetet också blivit bättre. Techbranschen präglas i dagsläget av ett generationsskifte och mycket talar för att kvinnors kompetens kommer tas tillvara i högre grad i framtiden.