Statistik kvinnor inom IT

Statistik kvinnor inom IT

Från början var IT kvinnornas bransch. Redan under 1800-talet skapade Ada Lovelace den första algoritmen. Därefter sågs programmering som typiskt kvinnoyrke, ett lågavlönat arbete vilket männen inte hade något intresse av. Det vill säga ända fram till 1980-talet då tillverkarna lanserade persondatorn som något för killarna. IT-intresset ökade för männen och samtidigt minskade det hos kvinnor, vilket i längden har lett till att IT-branschen är mansdominerad.

Kvinnor inom IT: Historia och den nuvarande könsfördelningen.
Kvinnor inom IT: Historia och den nuvarande könsfördelningen.

Hur många män kontra kvinnor jobbar inom IT?

Enligt en rapport av fackförbundet Akavia, från 2021, utgör kvinnor 31 procent av IT-branschen. Männen har alltså en tydlig majoritet på 69 procent. Det här ska det dock bli ändring på. Självklart behöver företagen inte göra sig av med männen, men däremot fylla på med mer kvinnor i branschen. Idag finns det en brist på till exempel systemutvecklare samt programmerare, därför behöver branschen göra de här yrkena mer attraktiva.

Just för tjejer behöver intresset för IT börja tidigt, gärna redan i tonåren. Det här är något organisationer som WiTech och Pink Programming har förstått. De här nätverken utgörs av kvinnor och de finns till för att skapa en mer jämställd IT-bransch. Organisationerna uppmuntrar unga tjejer till kodning genom att visa det kreativa och skapandet som yrket innebär.

Vad är anledning till att färre kvinnor än män söker till IT?

Sedan branschen marknadsförde datorn som något för killar har det vuxit fram en sorts machokultur inom IT. Männen har oftast haft högre löner och fler möjligheter till utveckling. Kvinnor i branschen har samtidigt vittnat om diskriminering och hur de blir tilldelade de lättaste uppgifterna och inte blir hörda när de framför sina idéer.

I rapporten “Tech lever grabbmyten” kan vi läsa att hela 82 procent av de tillfrågade har blivit diskriminerade på grund av sitt kön. Branschen har länge varit avskräckande för kvinnor eftersom de yrkesverksamma männen ofta påpekat att “det är inget för kvinnor”. Exempelvis programmering har framställts som något alltför komplicerat, istället för det kreativa yrket det verkligen är.

Är det skillnad på kvinnor och mäns lön inom IT?

När programmering var något nytt, och ett kvinnoyrke, var det ett lågavlönat arbete. Därefter, när det blev ett mansdominerat arbete utvecklades det till ett högavlönat jobb. Med det sagt är det idag kvinnorna som tjänar mer än männen. Medellönen inom IT-branschen är nämligen 5,2 procent högre för kvinnor. I medel har kvinnor inom IT en lön på 454 600 kronor om året, medan männen har 432 000 kronor.

Det här beror bland annat på att IT-företagen har förstått att de behöver kvinnors kompetens och perspektiv. Företagen konkurrerar om kvinnor som är utbildade inom IT och lockar då, bland annat, med konkurrenskraftig lön.

Är det skillnad på fördelning i privata och statliga verksamheter?

I den privata sektorn är det 33 procent kvinnor som jobbar inom IT, medan 66 procent är män. Även hos statliga myndigheter och kommuner är majoriteten av IT-anställda män. Avstickaren är dock regioner där det istället finns kvinnor i majoriteten, på 51 procent.

Hur ser framtiden ut för kvinnor inom IT?

Framtiden för kvinnor inom IT är väldigt ljus. Dels behöver branschen in mer folk med kompetens eftersom det finns en stor brist på personal. Almega släppte en rapport 2020 där de fastställde att IT-branschen behöver få in 70 000 anställda extra fram till 2024.

Det finns även fler möjligheter till att utveckla sin kompetens då företagen numera är mer mån om sina anställda, oavsett kön. Idag finns det en rad olika nätverk och utbildningar för kvinnor inom tech, vilka hjälper till att ändra IT-branschen till något kreativt och lockande för alla. Branschen har även förstått att de behöver kvinnor för att skapa produkter som tilltalar en bredare publik.