Frontpage

Tjejer i IT branschen

Behovet av personal inom IT branschen fortsätter att öka och är nu väldigt högt. Något som däremot inte ökar i takt med behovet är antalet kvinnor inom IT branschen. Det här är en av de sektorer där jämställdhet tyvärr alltid har varit en utmaning, trots att det är jämställdhetsarbetet som företag bör prioritera för att lösa behovet av arbetskraft. Orsakerna till att kvinnor inte stannar på arbetsplatsen är ofta en arbetsplatskultur som inte är inkluderande. Det ges inte heller möjlighet för kvinnor att utvecklas och avancera högre upp inom företag på samma sätt som för män.

De företag som har satsat på jämställdhet har dock visat att arbetsplatsen blir mer attraktiv, vilket leder till högre produktivitet och lönsamhet.

Kvinnor inom IT: Utmaningar och fördelar med jämställdhet i branschen.
Kvinnor inom IT: Utmaningar och fördelar med jämställdhet i branschen.

Hur vanligt är det med kvinnor i IT sektion

Trots att vi har sett en procentmässigt ökning har tyvärr inte andelen ökat. Det beror på att branschen samtidigt växer, av vilka större delen fortfarande är män.

Andelen kvinnor inom techbolag har alltid varit något lägre än andelen män. Enligt statistik är idag är det cirka 30 % av arbetstagarna som är kvinnor. Inom IT- och telekomföretag har andelen kvinnor varit mellan 28 och 29 % i många år. I sektorn information och kommunikation är andelen dock något högre, här är antalet kvinnor 36 %.

Fördelning mellan kvinnor och män IT sektion

Som redan tidigare har nämnts är det mycket färre kvinnor inom IT sektionen än män. Trots att behovet av personal blir allt större så verkar inte andelen kvinnor öka. Genom att få arbetsplatsen mer jämställd är det också lättare att leverera produkter och tjänster som mer liknar de samhällsstrukturer vi har idag. 

Som med de flesta branscher skulle det löna sig för IT sektionen att få båda könens syn på utveckling och produktion. Branscher där det enbart är män eller kvinnor har svårt att sätta sig in i hur det andra könet uppfattar produkten eller tjänsten. Det är också lätt att missa något som kan uppfattas som självklart för det andra könet.

Hur är det på tekniska utbildningarna

Enda sedan 1977 har kvinnor varit i majoritet då det kommer till att studera vidare. 2019 var det 50 % som läste vidare medan det endast var 38 % av männen som gjorde det. Då det kommer till valet av utbildning har det alltid varit stor skillnad på vilka utbildningar kvinnor och män väljer. Trots att det inte finns någon könsrestriktion på utbildningarna har valen fortsatt i ett visst mönster. Det i sin tur leder till att också arbetsmarknaden inte är lika jämställd i alla branscher.

Redan på gymnasienivå ser vi en tydlig skillnad mellan kvinnor och män inom det tekniska området. Det är endast 10 % av studenterna som är kvinnor på el- och teknikprogram. Klyftan minskar dock lite på högskolenivå där kvinnoandelen är cirka 20 %.

Fördel med att vara kvinna i IT sektion

Det är många negativa aspekter som lyfts fram då det pratas om att vara kvinna inom IT. Några fördelar meddelar ändå kvinnorna inom branschen att det finns. En av dem är att det är lättare att få anställning eftersom behovet är stort, speciellt eftersöker de kompetent personal.

Det finns också kvinnor som säger att de får mer stöd av både chef och kollegor än männen inom företaget får. Orsaken till det kan också vara att kvinnor har lättare för att be om hjälp än män har.

Populära sektioner inom data/it sektioner 

Den utbildningen som är den mest populär utbildningen inom data/IT är civilingenjörsutbildningen inom datateknik. Med den utbildningen i bagaget kan du arbeta som IT-chef, utvecklare, forskare inom data och IT. Att arbeta som konsult eller egenföretagare är såklart också möjligt. Idag är det allt vanligare att söka arbeten inom utveckling av appar och datorspel samt sociala medier.